Rencontre sur le défi climatique et le label Eglise verte

Rencontre sur le défi climatique et le label Eglise verte

Le 17 Mars 2018

À chapelle Notre Dame du Refuge 26 Prom. de la Barre, 64600 Anglet, France

Le samedi 17 mars à partir de 9h30 à Anglet à ND du Refuge (36 Promenade de la Barre), l’ensemble des paroisses, églises locales, œuvres, mouvements, monastères et établissements chrétiens du Pays Basque nord sont invités à participer à une rencontre sur la transition écologique et climatique.

Programme :

9h30 : présentation du défi climatique par l'association Bizi! et du label Eglise verte par Laura Morosini.

          ateliers

12h30 : repas partagé

 

Cette rencontre aura un double objectif :

-exposer les enjeux vitaux et le calendrier urgent du défi climatique auquel l’humanité a à faire face. L’association Bizi ! ( =”Vivre !” en langue basque), qui travaille localement depuis 2009 contre le changement climatique et pour la justice sociale, expliquera en quoi une action immédiate et ambitieuse est indispensable pour éviter le basculement du monde actuel dans un autre climat, hostile aux conditions de vie humaines sur terre. La réussite d’une telle action nécessite l’implication de tous les secteurs de la société.

-présenter le Label Eglise Verte, par Laura Morosini, l’une des animatrices nationales de ce nouvel outil au service de la transition énergétique.

Le Label Eglise Verte

Le 16 septembre 2017 à Paris, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, la Conférence des évêques de France, le Conseil d’églises chrétiennes en France et la Fédération protestante de France, ont en effet officiellement lancé le Label Eglise Verte ( https://www.egliseverte.org/ ). Cet outil national est à disposition de toutes les communautés chrétiennes souhaitant démarrer ou renforcer leur conversion écologique pour le respect de la Création. Le label s’appuie sur les expériences acquises dans divers pays (Suisse, Royaume-Uni, Canada, Allemagne…). Il propose un éco-diagnostic en ligne pour «se situer» et progresser d’année en année. Il s’articule autour de 5 domaines : Célébrations et catéchèse, Bâtiments, Terrains, Engagement communautaire et global, Mode de vie et consommation.  Ce diagnostic a été testé en 2017 auprès de dix églises pionnières et perfectionné pour s’adapter à la diversité des communautés.

 

Agir, ici et maintenant :

Ces 2 présentations seront suivies d’ateliers destinés à réfléchir à la manière d’enclencher dans les mois suivants le maximum de démarches Eglise Verte au niveau local. Il s’agira de travailler en petits groupes entre personnes vivant les mêmes réalités de communautés (paroisses, associations, œuvres, mouvements, établissements…) pour voir comment y impulser concrètement la démarche Label Eglise Verte.

La matinée se terminera à 12H30 et se poursuivra pour les plus motivés et les plus disponibles par un repas partagé, chacun portant un élément à partager avec les autres (et ses verres et couverts réutilisables).

Pour des raisons d’organisation pratique de cette rencontre, l’inscription est vivement souhaitée, via le formulaire : Inscription Journée Label Église Verte

Pour toute question ou précision, contactez nous à info@bizimugi.eu

 

Parmi les premiers co-organisateurs de cette rencontre : 

Association Bizi ! ; ACAT-Groupe de Bayonne ; ACI Côte-Basque-Béarn ; CCFD-Terre Solidaire ; Chrétiens en Monde Rural-Herri Ekintza ; Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC) ; Eclaireuses et éclaireurs unionistes de France ; Eglise protestante unie de France ; Elizan mintza ; Forum des Chrétiens en Mouvement au Pays Basque ; Fraternité Franciscaine (Bayonne) ; Fraternité Séculière Charles de Foucauld ; Paroisse Notre Dame de l’Assomption Bayonne ; Paroisse St Pierre de Nive-Adour ; Paroisse St Vincent de Paul de Bayonne ; Radio Lapurdi ; Scouts et Guides de France.

 

Martxoaren 17an, larunbatez, goizeko 9.30etarik goiti, Euskal Herri iparraldeko parropi, tokiko eliza, obra-on, mugimendu, monastegi edota kristau erakundeak topaketa batean parte hartzera deituak dira Angelun (*), transizio ekologikoa eta klimatikoa gaitzat izanik.

Topaketa hunen helburua bikoitza da:

– gizadiak gainditu beharrak dituen hil ala biziko lehiak eta klima-erronkaren premiazko egutegia aurkeztea. “Bizi !”, tokiko elkartea, 2009az geroztik, klima aldaketaren kontra eta justizia sozialaren alde lehia bizian ari da: esplikatuko du zergatik ezinbestekoa den berehalako egikunde zabal bat bideratzea, gaur egungo izadia giza-bizitza zaila bihurtuko duen bestelako klima batean eror ez dadin. Maila hortako eginkundea burutzeko, premiazkoa da jendartearen sektore guzien inplikazioa.

– “Eliza Berdea” labela aurkeztea: Laura Morosini anderearen esku (energia-transizioa bideratzeko sortu zerbitzuaren nazio mailako animatzaileetarik da).

Eliza Berdea Labela

2017ko irailaren 16an, Parisen, Frantziako apezpiku ortodoxoen Batzordeak, Frantziako apezpikuen Konferentziak, Frantziar kristau eliz Kontseiluak eta Frantziako protestant Federazioak, ofizialki estreinatu dute Eliza Berdea Labela (https://www.egliseverte.org/). Nazio mailako tresna hau, Kreazioarenganako errespetua bultzatzeko asmoz, beren bihozberritze ekologikoa bidean jarri edo indartu nahi duten kristau komunitate guzien esku dago. Labela hainbat lurraldeetako (Suiza, Erresuma Batua, Kanada, Alemania…) esperientzia probetxugarrietan bermatzen da. Linea bidez egin eko-diagnostiko bat proposatzen du “heina” neurtzeko eta urtetik urtera aintzina egiteko. Bost arlo nagusietan oinarritzen da: Ospakizunak eta katekesia, Eraikinak, Eremuak, Engaiamendu komunitariar eta orokarra, bizi eta kontsumo Moldea. Diagnostiko hau 2017an hamar eliza aintzindarietan probatua izan da eta hobetua komunitateen aniztasunari egokituz.

 

Lehiatu, hemen eta orain

Bi aurkezpen hauen ondotik, tailerak antolatuak izanen dira, ondoko hilabeetan, ahal bezainbat Eliza Berde urraspide nola tokian berean abian jarri daitezkeen gogoetak egiteko. Multxo ttipietan lan egingo da, komunitate errealitate berdinak (parropia, elkarte, obra-on, mugimendu, erakunde…) bizi dituzten presunen artean bilduz, Eliza Berdea Labela urratsa nola bultzatu aztertzeko xedearekin.

Goizaldia 12.30etan bururatuko da. Motibatuenak eta denbora dutenak gelditzen ahalko dira apairua partekartzeko, bakotxak ekarriz besteekin partekatzeko jangai bat (baso eta mahaiko birerabilgarriak).

Topaketaren antolakuntza praktikoa errexteko, galdegina da izena aintzinerat emaitea, orri hunen bidez: “Eliza Berdea” labelaren egunarentzat izen ematea

Argibide edo xehetasun gehiagorentzat, info@bizimugi.eu helbidera idatzi.

(*) Angeluko Notre-Dame du refuge-n, Promenade de la Barre etorbidearen 36an edo Lembeye karrikako 3an, Cinq-Cantons aldean.

 

Topaketa hunen lehen ko-antolatzaileen artean : Bizi ! elkartea; ACAT-Groupe de Bayonne ; ACI Côte-Basque-Béarn ; Baionako Andre dena Maria parrokia ; Baionako Saint Vincent de Paul parrokia ; CCFD-Terre Solidaire ; Chrétiens en Monde Rural-Herri Ekintza ; Diosesako Erakaskuntza Katolikoaren Zuzendaritza ; Eclaireuses et éclaireurs unionistes de France ; Eglise protestante unie de France ; Elizan Mintza ; Largenté Ikastetxea; Forum des Chrétiens en Mouvement au Pays Basque ; Fraternité Franciscaine (Bayonne) ; Fraternité Séculière Charles de Foucauld ; Lapurdi Irratia ; St Pierre de Nive-Adour parrokia ; Scouts et Guides de France.

 

 


2018-03-17 00:00:00
0000-00-00 00:00:00