2016. Euskaldunen beila Loiolara : urrikalmenduaren beila.