Euskararen ibilbidea gure elizbarrutietan : liturgiako itzultzaileen e(us)karria

Euskararen ibilbidea gure elizbarrutietan : liturgiako itzultzaileen e(us)karria

Hommage de l'Académie de la langue basque à l'équipe interdiocésaine des traducteurs de la liturgie en langue basque - Bilbao - 28 mars 2019.

Euskararen ibilbidea gure elizbarrutietan: liturgiako itzultzaileen e(us)karria

Gaur egun otoitz eta kantu egiten badugu euskaraz gure elizetan, hainbat apez eta frailek duela berrogei ta hamar urte egin lanari esker da : hauek latinetik eta grezieratik euskaratu zituzten testu liturgikoak Vatikanoko II. Kontzilio garaian apezpikuek 1963ko abendoaren 4eko "Sacrosanctum Concilium" liturgia sainduaz argitaratu Konstituzioan adierazi xedeari jarraikiz.

Bere ehungarren urteburukari, Euskaltzaindiak omendu nahi izan ditu itzultzaile hauek Bilboko bere egoitzan 2019ko martxoaren 28an Bilboko elizbarrutiaren laguntzarekin antolatu duen ospakizunean. Ekitaldi hortara gomitatuak ziren Baiona, Bilbo, Iruñea eta Donostiako elizbarrutietako ordezkariak.

Gure elizbarrutiko ordezkariek kantatu dute ospakizunaren hastapenean "Euskal Semea" Iratzeder-ek idatzi kantua eta amaieran "Jauna dut Artzain" 22. salmoa.

Omenaldian hitza hartu dute Mario Iceta Bilboko apezpikuak, Eustasio Etxezarreta Donostiako elizbarrutiko apez eta 1967an sortu elizbarruti arteko itzultzaile taldearen koordinatzaileak, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak, eta Andres Urrutia Euskaltzainburuak.

Ospakizun hortan, gure elizbarrutiak hiru euskarri errezebitu ditu Euskaltzaindiaren ganik zurezko "Iguzki lore"aren itxuran, Errioxako probintzian (XI. mendea) Donemiliaga Kukulako monastegian "Glosas Emilianenses" esku idazkietan aurkitu hitz hauez apaindurik “Izioqui dugu... guec ajutu ez dugu”:

- bat Pierre Andiazabal kalonjearentzat – Jean haren ilobak errezebitu duena ;

- bat gure elizbarrutiko Liturgia Pastoraltza Zerbitzuarentzat – Joachim Jauregi apezak errezebitu duena ;

- bat Belokeko Monastegiko fraileen Komunitatearentzat – Jean-Michel Barnetche apezak errezebitu duena.

Bistan dena, Eliza eta euskal hizkuntzaren arteko lokarria XX. mendea baino aitzinagokoa da, XVII. mendeko zonbait liburuetan argitaratu hainbat kantikek adierazten duten bezala. Vatikanoko II. kontzilioaren ildotik egin izan den itzulpen lana guziz garrantzizkoa eta erabakigarria gelditzen da ez bakarrik Euskal Herriko Elizarentzat bainan ere diktadura frankistak markaturik zen garaiko gizartearentzat. Aldien ezaugarri, euskara batuan 1968an argitaratua izan den lehenbiziko testua "Gure Aita" da : sinbolo ederra !

  • Omenaldia osoa bideoan eta argazki zonbeit orri huntan beherean.

Ezaupide zonbait :

- 1964an, Xabier Diharce – Iratzeder Belokeko beneditarrak euskarazko "Salmoak" argitaratu zituen, Gabriel Lerchundi-k, beneditarra ere, musikaturik.

- 1964az geroztik, itzultzaile lehen talde bat sortua izan zen Pierre Andiazabal apezak kudeaturik : orduko Meza Liburu erromanoa eta Irakurgaien Liburua euskaratu zituzten 1965a eta 1967a artean. Talde huntan barne ziren apez eta erlijioso hauek : Pierre Andiazabal ; Pierre Charriton ; Xavier Diharce, beneditarra ; Guillaume Eppherre ; Pierre Etchebarne ; Marcel Etchehandy, beneditarra ; Jean Hiriart-Urruty ; Pierre Lafitte ; Emile Larre ; Pierre-Pascal Narbaitz ; Joseph Olçomendy, beneditarra; Benoît Olhagaray. Lan bilkurak egiten ziren astelehen aratsalde oro Belokeko monastegian. Pierre Andiazabal-ek berak egin lehen itzulpena aurkezten zuen taldekideeri eta hauek egokitzapen batzuk proposatzen. Lan molde hau indarrean egongo da itzulpenek iraun zuten denbora osoan, itzultzaileen bigarren taldearekin ere.

Beloken 1964 urtean : Iratzeder ; Marcel Etchehandy ; Emile Larre eta Pierre Andiazabal.

- Bigarren talde bat sortua izan zen 1967an elizbarruti arteko itzulpen batzordea sortua izan zenean, Paulo VI. Aita Sainduak aldarrikatu Meza Liburu Erromano berriaren argitalpena bideratzko. Talde huntan barne ziren : Pierre Andiazabal ; Xabier Diharce Iratzeder ; Benoit Olhagaray ; Emile Larre ; Pierre Xarriton ; Arnaud Indart ; Michel Idiart ; Jean Hiriart-Urruty ; Pierre Narbaitz. Talde huntako kide zonbait Erromara ere izan ziren mugaz bestaldeko beste kide zonbaitekin.

Erroman 1967 urtean : Bizente Hernandorena ; Karmelo Etxenagusia;  Pedro Mari Zabalza ; Mixel Idiart ; Miguel Azpiroz ; Piarres Xarriton eta Jesús Gaztañaga. Argazkia : Karmelo Etxenagusiaren liburutik.

- Itzulpen lanak segituko du Vatikano II.aren ondotik, 1970. eta 1980. urteetan argitaratuak izan ziren beste liturgia liburuentzat, 1983an argitaratua izan zen Meza Liburuaren azken argitalpena arte.

Itzutzaileek Setien apezpikuarekin eta Pierre Andiazabal apezarekin eskuin beherean.

- Baionako gure elizbarrutiari dagokionez, 1964az geroztik gaur arte, Pierre Andiazabal kalonjea geldituko da liturgiaren egundoko itzulpen lan horren egile ezinbestekoa.

- Azkenik, aipatu behar da ere Belokeko Aita Marzel Etchehandy beneditarrak egin lana: Biblia osoaren itzulpena lapurtarrez eta hunen argitalpena, interneten bidez eskuragarria: http://www.amarauna.org/biblia/

 

L’apport des traducteurs liturgiques à la langue basque

Si nous prions et chantons en basque aujourd’hui dans nos églises, c’est grâce au travail effectué il y a cinquante ans, par plusieurs prêtres et religieux qui, ont traduits du latin et du grec les textes liturgiques comme l’avaient souhaité les évêques lors du Concile Vatican II dans la Constitution sur la sainte liturgie « Sacrosanctum Concilium » publiée le 4 décembre 1963.

Dans le cadre de son centenaire, l’Académie de la langue basque a souhaité rendre hommage à ces traducteurs lors d’une cérémonie organisée le 28 mars 2019 à son siège de Bilbao avec le concours du diocèse de Bilbao. Etaient invités des représentants des diocèses de Bayonne, Bilbao, Pampelune et Saint-Sébastien.

La délégation de notre diocèse a chanté au début de l’hommage un chant d’Iratzeder « Euskal Semea » et en conclusion le psaume 22 « Jauna dut Artzain ».

Lors de l’hommage sont intervenus Mario Iceta, évêque de Bilbao ; Eustasio Etxezarreta, prêtre du diocèse de Saint-Sébastien et coordinateur de l’équipe interdiocésaine des traducteurs formée en 1967 ; Bingen Zupiria, directeur du département de la culture du Gouvernement Basque et Andres Urrutia, président de l’Académie de la langue basque.

Le 28 mars à Bilbao, notre diocèse a reçu trois distinctions de l’Académie de la langue basque sous la forme d’un « Iguzki lore » en bois (représentant la fleur de tournesol) avec les premiers mots « Izioqui dugu...guec ajutu ez dugu » retrouvés dans les « Glosas Emilianenses » de San Millán de Cogolla dans la province de Rioja (XIe siècle) ;

- une pour M. le Chanoine Pierre Andiazabal remise à Jean son neveu ;

- une au Service diocésain de Pastorale liturgique de notre diocèse remise à l’abbé Joachim Jauregui ;

- une à la communauté des moines de l’Abbaye de Belloc remise à l’abbé Jean-Michel Barnetche.

Bien évidemment le lien de l’Eglise avec la langue basque ne date pas du XXème siècle comme le prouve les cantiques publiés dans certains ouvrages dès le XVIIème siècle. Le travail de traduction effectué dans le sillage du Concile Vatican II restera une étape importante et cruciale non seulement pour l’Eglise en Pays Basque mais aussi pour la société de l’époque marquée par la dictature franquiste. Signe des temps, le « Notre Père » fut le premier texte publié en basque unifié en 1968 : tout un symbole !

  • L'hommage dans son intégralité en vidéo en bas de cette page ainsi que quelques photos.

Quelques repères :

- En 1964, Xavier Diharce – Iratzeder, bénédictin de Belloc publia les psaumes en basque « Salmoak » mis en musique par un autre bénédictin Gabriel Lerchundi.

- Dès 1964, une première équipe de traducteurs conduite par l’abbé Andiazabal fut mise en place et traduisit entre 1965 et 1967 le Missel Romain et le Lectionnaire alors en vigueur. Cette équipe était composée des prêtres et religieux suivants : Pierre Andiazabal ; Pierre Charriton ; Xavier Diharce, bénédictin ; Guillaume Eppherre ; Pierre Etchebarne ; Marcel Etchehandy, bénédictin ; Jean Hiriart-Urruty ; Pierre Lafitte ; Emile Larre ; Pierre-Pascal Narbaitz ; Joseph Olçomendy, bénédictin ; Benoît Olhagaray. Les séances de travail se déroulaient tous les lundis après-midi à l’abbaye de Belloc. L’abbé Andiazabal soumettait la première traduction qu’il avait réalisée à ses confrères qui proposaient des améliorations. Cette méthode restera en vigueur durant tout le temps que durèrent les traductions y compris après la formation de la seconde équipe.

- Une seconde équipe fut formée en 1967 lors de la mise en place de la commission interdiocésaine de traduction pour la publication du nouveau Missel Romain promulgué par le pape Paul VI. Elle était composée de Pierre Andiazabal ; Xabier Diharce Iratzeder ; Benoit Olhagaray ; Emile Larre ; Pierre Xarriton ; Arnaud Indart ; Michel Idiart ; Jean Hiriart-Urruty ; Pierre Narbaitz. Certains membres de cette équipe se rendirent même à Rome avec certains de leurs confrères d’outre-monts.

- Le travail de traduction se poursuivra ensuite pour les autres livres liturgiques publiés à la suite de Vatican II dans les années 1970 et 1980 jusqu’à la publication de la version définitve du Missel Romain en 1983.

- Pour notre diocèse de Bayonne, de 1964 à nos jours, le Chanoine Pierre Andiazabal restera la cheville ouvrière incontournable de ce travail immense de traduction de la liturgie.

- Enfin, nous n’oublions pas ici le travail de bénédictin du Père Marcel Etchehandy de l’abbaye de Belloc qui a traduit et publié l’ensemble de la Bible en navarro-labourdin accessible ici sur internet: http://www.amarauna.org/biblia/