Jaunaren otoitza (Notre Père)

Gure Aita zeruetan zirena,

saindu izan bedi zure izena,

etor bedi zure erreinua,

egin bedi zure nahia

zeruan bezala lurrean ere.

Emaguzu gaur

egun huntako ogia.

Barkatu gure zorrak

guk ere gure zorduner

barkatzen diegunaz geroz.

Eta ez gu tentaldirat ereman,

bainan atera gaitzazu gaitzetik.