Agur, Maria

Agur, Maria, graziaz betea,

Jauna da zurekin,

benedikatua zira emazte guzien artean,

eta benedikatua da

zure sabeleko fruitua, Jesus.

Maria Saindua,

Jainkoaren ama,

egizu otoitz gu bekatorosentzat,

orai eta gure heriotzeko orenean.

Amen.