Apostoluen sinboloa (Symbole des Apôtres)

Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan,

zeruaren eta lurraren kreatzailean.

Eta Jesu Kristo haren seme bakar,

gure Jauna baitan ;

zoin kontzebitu baitzen

Izpiritu Sainduaren bertutez,

sortu zen Maria Birjina ganik,

pairatu zuen Pontzio Pilatusen manuaren azpian,

kurutzefikatu zuten, hil zen, eta ehortzi zuten ;

jautsi zen ifernuetarat,

hirugarren egunean jeiki zen bizirik hilen artetik,

igan zen zeruetarat,

jarria dago Jainko Aita

botere guzia duenaren eskuinean,

handik etorriko da bizien eta hilen jujatzerat.

Sinesten dut Izpiritu Saindua baitan,

Eliza katoliko, sainduan,

sainduen partaliertasunean,

bekatuen barkamenduan,

haragiaren piztean,

beti iraunen duen bizitzean.

Amen.