Esperantza aitormena (acte d'Espérance)

Zu baitan esperantza dut, Jauna.

Maite zaituzteneri

egiazko bizia hitzeman diozute.

Azkar zazu ene fidantzia,

Jesu Kristo zure Semeak herioa garaitu duelakotz,

oraidanik betiko bizia emaiten dautazula.

 

edo

 

Ene Jainkoa, esperantza dut,

sineste fermu batekin, emanen dautazula,

Jesu Kristoren merezimenduen gatik,

mundu huntan zure grazia,

eta zure manamenduer jarraikitzen banaiz,

bestean zure loria,

zeren hitzeman baituzu,

eta baitzare zure hitzetan osoki leiala.