Bekatuen urrikia (Je confesse à Dieu)

Aitortzen diot Jainko guziz ahaltsuari,

eta zueri ere bai, ene haurrideri,

bekatu egin dutala

gogoeta, hitz eta egitez,

eta egin beharrak ez eginez :

bai, bekatore naiz.

Horrengatik eskatzen diotet

Andredena Maria beti Birjinari,

aingeru eta saindu guzieri,

eta zueri ere bai, ene haurrideri,

otoitz egin dezozuen ene alde

Jainko gure Jaunari.