Urriki aitormena (acte de contrition)

Jauna, bekatu egin dut

zure kontra eta ene anaien kontra,

bainan zuk barkatzen duzu.

Onar zazu ene urrikia,

eta emadazu zure maitasunaren arabera

bizitzeko indarra.

 

edo

 

Jainko gure Aita,

maite gaituzu, eta beti barkatzen.

Urriki dut gaizkia eginik :

lagunt nezazu ene bihotzaren berritzen,

eta zure haur bezala bizitzen.

 

edo

 

Ene Jainkoa,

handizki damu dut zu ofentsaturik,

zeren guziz ona zaren

eta zeren bekatua hastio duzun.

Barka zadazu

Jesu Kristoren merezimenduen gatik.

Hartzen dut xede zin bat,

zure graziarekin batean,

zu gehiago ez ofentsatzeko

eta penitentzia egiteko.