En basque

Jauna, bekatu egin dutzure kontra eta ene anaien kontra,bainan zuk…
Aitortzen diot Jainko guziz ahaltsuari,eta zueri ere bai, ene haurrideri,bekatu…
Maite zaitut, Jauna,zuk lehenik maitatu nauzulakotz.Zure Izpirituak ene baitanazkar dezala…
Zu baitan esperantza dut, Jauna.Maite zaituzteneriegiazko bizia hitzeman diozute.Azkar zazu…
Zu baitan sinesten dut,Jauna, Jainko bakarra.Bataioari esker zure biziaz bizi…
Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan,zeruaren eta lurraren…
Agur, Maria, graziaz betea,Jauna da zurekin,benedikatua zira emazte guzien artean,eta…
Gure Aita zeruetan zirena,saindu izan bedi zure izena,etor bedi zure…
Ospe Aitari, Semeari,bai Izpiritu Sainduari,lehen bezala orai ere,hala dadila betiere.
Aitareneta Semeareneta Izpiritu Sainduaren izenean.Amen.