Hiru igandez jarraian apirilaren 3, 10 eta 17an goizeko 10-etan, Euskal Telebistak Haranbeltzeko kaperatik zabalduko du Meza Saindua: baseliza hau aurkitzen da Nafarroa beherean, zehazki Izura deitu herrian. Iparraldeko kultur eta erlijio harribitxi bat ezagutzeko parada da: "donatuen" komunitateak, "prioreak" (lehendakariak), ospitaleak, kaperaren apaindurak.

Tokira hurbiltzerakoan, mila urteren historia gordetzen duen guneari doakion emozioa eta misterioa nagusitzen dira. Historia hunen oinarria eta jos-haria da Done Jakue bidea. Alabaina, hemen juntatzen dira Santiagora daramaten lau bide nagusienetarik hiru: Tours, Vézelay eta Puy-en-Velay hirietarik abiatu bideak.

- Lehen meza ikusi : apirilaren 3an.

- Bigarren meza ikusi : apirilaren 10ean.

- Hirugarren meza ikusi : apirilaren 17an.

Durant trois dimanches consécutifs 3, 10 et 17 avril à 10h, la Messe sera retransmise sur ETB1 depuis la chapelle d'Haranbeltz, située en Basse Navarre, dans le village d'Ostabat. C'est l'occasion de découvrir un joyau du patrimoine culturel et religieux d'Iparralde: les communautés de "donats", les prieurs, les établissements hospitaliers, la décoration de la chapelle.

A l'approche-même du site, on est saisi à la fois par l'émotion et le mystère dégagés par ce lieu  chargé de mille ans d'histoire. Cette histoire s'est bâtie et tissée autour du chemin de Saint Jacques de Compostelle. C'est, en effet, ici que se rejoignent trois des quatre principales voies du chemin de St Jacques: celles partant de Tours, de Vézelay et du Puy-en-Velay. 

Voir le site : http://www.lesamisdharanbeltz.fr/wordpress/

- Voir la 1ère messe du 3 avril.

- Voir la 2ème messe du 10 avril.

- Voir la 3ème messe du 17 avril.

 

Bazkoko Bestaren ospatzerat goatzila, aurten, halako beldur eta laztura ingurugiro batek hartzen gaitu, aldi huntan Belgika-n gertatu atentado eta odol-ixurtzeen ondorioz. Iduri luke gure Europa « xaharrean » finkatzen eta kokatzen ari dela, Frantxua Aita Sainduak deitzen duen : « puxka puxka, hirugarren munduko gudua ». Bainan ez dezagun ahantz ekitalde eskualdean, bereziki Syria  eta Irak-en dela bortizkeriak eta herrak errausten dituztenen iturria. Frantziako apezpikuek, ondarrik Lurden egin duten beren Biltzar Nagusian gomitatu dituzte frantses eta munduko agintari edo kargudun publikoak « beren inahalaren ez laxatzerat jendetze ttipi, ahul, nola Yezidis eta Girixtinoak, laguntzea gatik,; gainerat diote « baitezpadakoa dela terroristeri kalte egiteko ahala kentzea Ekitaldean, eta bertzeetan ere ». Biktimen baitan, edozoin izanik, Kristo-k bere Pasionea aitzina derama, « Bera agonian sartua munduaren azkeneraino », Blaise Paskal-ek dion bezala.

Bazko Besta hauien karietara, girixtinoek agian beren otoitzetan nahiko dituzte Jainkoari gomendatu   atentado horien biktimak eta hauen familiak. Jainkoak eman diezotela sokorri eta kontsolamendu. Pairatzen dutenen alde gehituko dituzte elkartasunezko eta partaliertasunezko keinuak, bereziki miserikordiazko obrak. Hain xuxen urte saindu hunek gomitatzen gaitu : « gose direneri jaterat eman, egarri direneri edaterat, biluziak direnak jantzi, kanpotiarreri ongi-etorri egin, nahigabetuak kontsolatu, zorduneri barkatu...

Bere bizia kurutzean eskaintzen duen Jesus-ekin, Oihu hau Zerura buruz alxa dezagun : « Aita, barka zozute ez baitakite zer ari diren. » Herritarren segurtamena gatik, terroristen kalte egitetik trabatzeko, gobernuek zer eginen duten jakin eta igurikatu gabe ere, girixtinoek badakite Jesus-en kurutzeko sakrifizioak, eskaintzak, dituela bakarrik bihotz idorrenak berritzen ahal. Ekitaldeko gure anai-arreben ezinbertzea jakinez,

« Bazko besta ospatzeko une edo oren huntan, otoitz egiten dugu galdegiteko Ekitaldeko girixtinoek fedea eta esperantza begira ditzaten. » Jainkoa bortizkeriaren alde iduri lukelarik, nahi dugu erakutsi, beldur eta ahalgerik gabe aitortu Jainkoaren baitako  gure sinestea, eta agertu Jainkoak bere amodio izari gabea daukula eskaintzen Jesus Kristo kurutzefikatua eta hiletarik piztua baitan.

Kristoren hiltze eta hiletarik piztean  amodioak gainditu du herra, barkamenak zorrak ordaindu. Bizia heriotzeari nagusitu da. Gure sinestea eta gure esperantza ; deneri ezagutaraz ditzagun.

Bazko, Besta bozkariagarri eta saindua !

+ Mark Aillet, Baiona, Lescar eta Olorone-ko Apezpikua.

 

Mezua entzuteko :

 

 

 

 

 

Mezak igandero goizeko 10.30etan.

Gure Irratia FM 106,6 - Antxeta Irratia FM 90,5 - Irulegiko Irratia FM 91,8 - Xiberoko botza FM 95,5.

 
 
Xehetasunak - Contact : 05 59 70 39 39. lapurdi@wanadoo.fr
 
 
Page 8 sur 8